HVORDAN ER BALANCEN
I DIT LEDERSKAB?

LEDELSESUDVIKLING

Lederjobbet er et spændende job med mange muligheder for at sætte sit præg på virksomheden. Lederjobbet kan også være et ensomt job. Der er stort pres fra mange interessenter, og presset går ofte i forskellige retninger. Det kan slide og der er derfor i dag ofte fokus på lederens robusthed, og det er bestemt en god kvalitet hos en leder. Som leder er det dog lige så vigtigt at man bevarer en følsomhed overfor de ønsker man bestandig konfronteres med. Derfor er det her som i mange andre aspekter af lederjobbet balancen der er det vigtige. Hvordan man balancerer mellem følsomhed for omgivelsernes krav og dét at sætte en retning. Mellem det at lytte og tale. Mellem det at være nytænkende og samtidig have jordforbindelse.

Det kan være værdifuldt og udviklende at finde en neutral person at dele sine refleksioner med, ligesom det kan være en mulighed for at følge op sine kompetencer.

Virksomhedspsykologerne tilbyder en række aktiviteter til udvikling af ledere og lederteams. Til højre på denne side kan du se et par eksempler på opgavetyper som virksomhedspsykologerne løser. Det bedste er dog at ringe til os for mere information og evt. et uforpligtende møde.

KONTAKT OS

SE OGSÅ:

COACHING
INDIVIDUELT LEDERUDVIKLINGSPROGRAM
TEST OG UDVIKLINGSREDSKABER

Tak for meget god og udfordrende coaching i dag. Jeg føler mig i trygge og kyndige hænder og bliver stadigt klogere.

Jakob Hjuler Tamsmark, Enhedschef i TMF