TEAMUDVIKLING

Et godt team giver beslutninger og præstationer, der er bedre end summen af de enkelte medlemmer. Her skal alle medlemmer bidrage med deres forskellige kompetencer. De skal også have vilje og gavn af at støtte hinanden.

Det meste arbejde i dag gennemføres da også af teams. Men det er ikke altid at balancerne fungerer som de skal. For ofte sker det at et team er sammensat således at der ikke kommer de forventede effekter. Eller mål og arbejdsopgaver står ikke klare for de enkelte teammedlemmer. Det kan skabe uhensigtsmæssige gnidninger eller manglende opbakning til opgaverne. Det kan også betyde vanskeligheder i forhold til andre teams, så samarbejdet lider herunder.

Kontakt os hvis du vil vide mere om hvordan vi arbejder med teamudvikling.

KONTAKT OS