SAMMENLÆGNINGER OG FUSIONER

Fordelene er ofte oplagte, inden man planlægger at lægge virksomheder eller afdelinger sammen, men af og til ser man, at fusioner ikke bringer de resultater, der var ønsket før man startede. Ofte er det de menneskelige faktorer og de forskellige kulturer, der ikke rigtigt spiller med.

Virksomhedspsykologerne har erfaring med fusioner og andre organisationsændringer. Både i den indledende fase, hvor organisationsudviklingen er på tegnebrættet, og når fusionerne har fundet sted. Vi bringer medarbejdernes forskellige holdninger i spil, og i samarbejde med medarbejdere og ledelse ser vi på engagementet i fusionen og på medarbejdernes lyst til at indgå i et tættere samarbejde med hinanden i den virkelighed, som den nye organisation sætter dem i.

I udviklingsforløb i organisationen har vi fokus på at erkendelse af fælles mål og strategier koblet med stærke relationer og de rette kompetencer skaber fundamentet for virksomhedens succes med at opnå de rette resultater.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om de ideer og metoder, vi bruger i forbindelse med fusioner.

KONTAKT OS