HVORDAN ER BALANCERNE I DIN VIRKSOMHED OG I DIT LIV?

VELKOMMEN HOS VIRKSOMHEDSPSYKOLOGERNE

Indsigt, erfaring og refleksion. Det er tre nøgleord der karakteriserer vores virksomhed. Vores uddannelse, løbende efteruddannelse og mangeårige erfaring giver os gode forudsætninger for at være sparringspartnere i den komplekse virkelighed virksomheder lever i i dag. Vi har rådgivet private og offentlige virksomheder siden 1997 og har dermed erfaring med mange forskellige virksomhedstyper og –kulturer. Vi er derfor meget åbne overfor forskellige måder at forstå verden på og handle på i det organisatoriske rum. Vi arbejder ikke med standardkoncepter, men udvikler vores konsulentydelser til den enkelte virksomheds behov. Vi søger at finde de optimale balancer mellem virksomhedens mål og de ønsker der findes hos de ledere og medarbejdere, der udgør virksomhedens kultur. Som du kan se på vores logo, kan vi lide at se tingene fra andre synsvinkler, og vi kan lide at give et nyt og anderledes input til vores kunder.

Vi lægger vægt på, at vores indsats kommer til at virke i praksis og skaber værdi for både virksomhed og medarbejdere. Det er derfor vigtigt for os, at de konsulentydelser, vi leverer, sætter sig aftryk i hverdagen, også efter vi ikke længere er inde i virksomheden.

Du kan se nogle af vores ydelser her på vores hjemmeside. Du er også meget velkommen til at kontakte os. Det er i praksis den bedste metode til at finde ud af, hvem vi er.

Organisationsudvikling ved Kate Dahl

Kate Dahl Cand.psych.aut.
Spec. arbejds- og org. psykologi

Direktør Virksomhedspsykologerne A/S

Vi har bl.a. løst opgaver for: