HÅNDTERING AF STRESS I DIN VIRKSOMHED

I Danmark er der ca. 35.000 sygemeldte af stress hver dag. Og det har store konsekvenser for en arbejdsplads at have stressramte og stressygemeldte ansatte. For den enkelte medarbejder er det en stor belastning, der medfører personlig lidelse og for arbejdspladsen er det et tab ydelse fra en værdifuld medarbejder. Samtidig er det ofte sådan, at den stressramte sjældent har overskud og energi til at bidrage til et positivt arbejdsmiljø. I stedet risikerer man, at arbejdsglæde og trivsel falder, da stress har det med at påvirke arbejdsmiljøet negativt.

Med stigende krav til effektivitet og produktivitet, hyppige organisationsforandringer og øget kompleksitet i opgaveløsning og relationer er der mange faktorer tilstede, som kan give stress hos ledere og medarbejdere. Det kan udløses af for mange deadlines, ressourcer og opgaver der ikke hænger sammen, mangel på indflydelse i forhold til ansvar, uklare roller og samarbejdskonflikter.

Det er den moderne virksomheds vilkår konstant at skulle udvikle sig og optimere organisationens produktivitet, kvalitet, kompetencer og relationer. Det kan bidrage til den dynamik og spænding der kendetegner gode arbejdspladser, hvor medarbejderne har mulighed for at styrke deres engagement i udvikling af virksomhedens mål og strategier. Det kan bl.a. give rum for ildsjæle, der leverer gode præstationer til gavn for organisationen. Men ildsjæle kan brænde op, hvis man ikke drager omsorg for en god balance i deres arbejdsliv. Hertil kommer, at de mange forandringer der sker i dagens virksomheder, kan være svære at overskue for mange medarbejdere.

Vi har erfaring med at bistå virksomheder med at udvikle en trivsels- og stresspolitik, der er målrettet de præmisser, som jeres organisation skal fungere under. Vi lægger vægt på både at identificere de stressfaktorer, der synes størst, og udarbejde strategier og tiltag, der kan forebygge og reducere forekomsten af stress, og parallelt med dette udvikle strategier, der styrker trivsel og arbejdsglæde. Tillige har vi erfaring med at træne og udvikle ledere, HR og arbejdsmiljørepræsentanter til at få grundlæggende indsigt og forståelse for, hvornår der er tale om stress, og give redskaber til at håndtere de første tegn på stress. Denne indsats indebærer store menneskelige og økonomiske gevinster.

Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan arbejde med stress i din virksomhed. Hør evt også nærmere om de mulige gevinster ved en sådan indsats.

KONTAKT OS