TEST OG UDVIKLINGSREDSKABER

Personlighedstest og udviklingsværktøjer

Organisationsudvikling

En forudsætning for at gennemføre en succesfuld og effektiv udvikling i organisationen er, at alle har et klart billede at visioner, mål og strategier for den ønskede udvikling, således at det giver mening for den enkelte at engagere sig i forandringen. Og at der kan udarbejdes en god plan for implementering både på organisationsniveau og rolleniveau.

Lego Serious play er en metode, der tilbyder deltagerne at udvikle visioner, mål og strategier, samt belyse udfordringer og finde løsninger, og tillige at finde nye muligheder i samarbejdet. Lego Serious play bringer alle deltagere aktivt i spil, og inviterer til nye fortællinger i organisationen ved at omsætte tanker og ideer til konkrete illustrationer ved bygning af legomodeller.

I forbindelse med forandringer i organisationen opstår ofte nye afdelinger eller teams, som kan have behov for hurtigt at lære hinanden bedre at kende for bedst muligt at kunne sætte deres individuelle kompetencer i spil med et fælles mål for øje. Også i etablerede afdelinger eller teams kan medlemmerne have gavn af at se hinanden i et nyt lys for at bryde gamle mønstre og finde nye effektive måder at samarbejde på. MBTI giver en fælles reference ramme til at forstå og forholde sig til, hvordan mennesker er forskellige fra hinanden, og hvordan de forskellige præferencer kan omsættes til styrker og kompetencer, der kan optimere afdelingens eller teamets opgaveløsning.

De rigtige medarbejdere til de rigtige opgaver er oftest hovedelementet i en virksomheds succes. NEO PI-R personlighedsanalyse til erhverv er en test, der i høj grad kan kvalificere rekruttering og udvikling af ledere og medarbejdere.

Du kan nedenfor læse mere om de enkelte test og udviklingsredskaber.

NEO PI-R personlighedsanalyse
til erhverv

Personlighedstesten NEO PI-R (NEO Personality Inventory Revised) er baseret på den internationalt anerkendte Fem-Faktor model for personligheden. Den belyser i hvilken grad de vigtigste personlighedstræk viser sig hos den enkelte. Testen er videnskabeligt velbelyst og én af de mest anerkendte personlighedstest i verden i dag.

De fem universelle domæner, som testen afspejler er:
▸ emotionelle reaktioner, der dækker over følelsesmæssige reaktionsmønstre
▸ ekstroversion, der dækker over behovet for sociale aktiviteter
▸ åbenhed, der viser noget om indstillingen til forandringer
▸ venlighed, der fortæller om, hvordan man omgås andre mennesker
▸ samvittighedsfuldhed, der afspejler struktur og effektivitet.

Der er knyttet seks facetter til hvert domæne, således at man får et nuanceret og præcist billede af, hvorledes en lang række personlighedstræk manifesterer sig og hvordan dynamikken mellem forskellige personlighedstræk viser sig.

NEO PI-R er især relevant at bruge i forbindelse med leder- og medarbejderudviklingsforløb og som assessmentværktøj ved rekruttering.
Tillige kan der udarbejdes en teamanalyse, hvor et teams individuelle personlighedsanalyser indgår.

Kontakt os for at høre nærmere om test eller metoder er relevant for dig eller din virksomhed.

KONTAKT OS
NEO PI-R

MBTI (Myers Briggs Type Indikator)

Anvendelse af MBTI giver en konstruktiv metode til at se på, hvordan mennesker interagerer med omverdenen, bearbejder information og indtryk, træffer beslutninger og organiserer deres liv og arbejde. MBTI viser hvad man foretrækker i forskellige sammenhænge. Grundlaget for MBTI hviler på den tyske psykolog Jungs beskrivelse af forskellige personlighedstyper. MBTI er på globalt plan én af de allermest anvendte test.

MBTI trin l: identificerer de fire grundlæggende præferencer for personlighedstypen, og beskriver, hvordan vi interagerer med vores omgivelser og hinanden
MBTI trin ll: er en udvidet version, der giver en betydelig mere detaljeret indsigt i, hvordan vi udtrykker vores personlige præferencer i forskellige sammenhænge. Profilrapporten vil indeholde en omhyggelig beskrivelse af typisk adfærd i bl.a. kommunikation, forandringsstil, konflikthåndtering og beslutningstagen.

MBTI er en unik indgang til at skabe forståelse for ligheder og forskelle mellem mennesker. I team- og grupper giver MBTI en fælles referenceramme til at arbejde med, hvordan forskelle mellem mennesker kan sættes værdifuldt og konstruktivt i spil for at styrke samarbejdet og de roller og opgaver, som teamet har. Individuelt giver MBTI et godt grundlag for personlig udvikling gennem indsigt i egne præferencers styrker og faldgruber i samspillet med omgivelserne.

MBTI giver især et værdifuldt grundlag for teamudvikling, styrkelse af samarbejde og opgaveløsning, personlig udvikling og konflikthåndtering.

Kontakt os for at høre nærmere om test eller metoder er relevant for dig eller din virksomhed.

KONTAKT OS
MBTI

360 graders lederfeedback

Målingen er baseret på danske og internationale undersøgelser af de vigtigste ledelseskompetencer, der er efterspurgt i både private og offentlige virksomheder.

Måleinstrumentet indeholder 3 overordnede kategorier:
▸ management
▸ lederskab
▸ personlige kompetencer

Indenfor hver af kategorierne er de 7 mest kritiske ledelseskompetencer identificeret, og der er 6 spørgsmål til lederens adfærd indenfor hver kompetence. Spørgeskemaet indeholder 126 spørgsmål. Bortset fra egen chef er alle respondenter anonyme.
Lederevalueringen er et udviklingsværktøj, som er baseret på opfattet lederadfærd af medarbejdere, lederkolleger, egen chef og egen oplevelse.
Målingen kan anvendes til at udvikle sit lederskab gennem den kvalificerede feedback, som lederen modtager på vigtige lederkompetencer.

En 360 graders lederfeedback er særlig værdifuld i et lederudviklingsforløb, hvor lederen ønsker klarere tilbagemeldinger på, hvad han/hun især har behov for at styrke i sit lederskab, og som samtidig giver en oplagt mulighed for at gå i dialog om resultatet. En god anledning til at få præciseret og afstemt gensidige forventninger i samarbejdet mellem lederen og hans/hendes forskellige respondenter.

Kontakt os for at høre nærmere om test eller metoder er relevant for dig eller din virksomhed.

KONTAKT OS
360 graders lederfeedback

Lego Serious Play

Lego Serious Play (LSP) blev konceptualiseret i 1996 af Kjeld Kirk Kristiansen som en metode til at udforske hele systemer, udvikle strategier, arbejde med teamdynamikker og finde løsninger på organisatoriske udfordringer.
LSP skaber en proces mellem hoved og hænder, der kan omsætte tanker til noget virkeligt og nærværende. I LSP arbejdes der både med verbale og ikke-verbale metoder. Det giver mulighed for at udtrykke ideer, holdninger og følelser på nye måder. Det giver grobund for, at de beskrivelser og fortællinger, der findes i virksomheden får nye og interessante facetter. I metoden skal alle bidrage med input, hvorved alles holdninger og ideer kommer i spil, og ikke blot de mest toneangivende i gruppen.
Desuden giver byggetid af legomodeller tid til individuelle refleksioner, som medvirker til at præcisere egne input til den fælles proces.

Kontakt os for at høre nærmere om test eller metoder er relevant for dig eller din virksomhed.

KONTAKT OS
Logo Serious Play