Kate Dahl

Aut. psykolog, Spec. arbejds- og organisations psykologi

Kate Dahl er direktør og konsulent i Virksomhedspsykologerne. Hun er uddannet psykolog (Cand. Psych.) fra Københavns Universitet. Desuden har hun efteruddannet sig som specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi (godkendt af Dansk Psykologforening). Hun er autoriseret som psykolog af Psykolognævnet.Endvidere er hun akkrediteret Executive Business Coach (Ashridge/CFL). Hertil kommer en lang række kurser og certificeringer, bl.a. i personlighedstesten NEO PI-R, 360 graders lederevaluering og MBTI trin I og II.

Kate har erfaring fra almindelig psykologisk praksis og som afdelingsleder, inden hun i 1995 overgik til arbejde som erhvervspsykolog. Først hos Mercuri Urval hvor hun gennemførte mange udviklingsprojekter både for private og offentlige kunder. Hun har siden 2000 været ansat i Virksomhedspsykologerne, hvor hun har været beskæftiget med en bred vifte af konsulentopgaver både for danske og internationale virksomheder, hvortil kommer en lang række opgaver i den offentlige sektor. Hun lægger vægt på at bistå en organisation med succesfuldt at udvikle og implementere visioner, mål og strategier.

Hun har faciliteret mange større organisationsforandringer og lederudviklingsforløb, hvori er indgået at udvikle nye roller i direktion, chefgrupper og blandt medarbejderne. Hun har også medvirket til at få udarbejdet nye samarbejdsstrukturer bl.a. i forbindelse med fusioner og sammenlægning af afdelinger. Kate udvikler og tilrettelægger de enkelte forløb i tæt sparring og samarbejde med kunden, således at indhold og mål fremstår klart. Kate arbejder primært ud fra en systemisk og anerkendende indfaldsvinkel.

Kate har mange års erfaring som coach. Hun har mødt de fleste af de problemstillinger og dilemmaer som ledere og medarbejdere møder. Kunder beskriver hende som empatisk og samtidig modig, direkte, inkluderende og tillidsskabende i sin stil. Hun fungerer også som coach og rådgiver for ledere og medarbejdere med stress og andre personlige og professionelle tematikker.

Du kan altid kontakte Kate for at høre nærmere.

  • Telefon: 20 49 10 39

  • Mail: kd@vipsy.dk

LÆS KATES CV
Erhvervspsykolog Kate Dahl