KONFLIKTHÅNDTERING

konfliktmægling ved Kate Dahl

Udvikling og konflikter hører sammen. Hvor der sker forandringer, er der næsten altid konflikter. Men selv om konflikter er naturlige, er de samtidig ubehagelige og angstprovokerende for dem, der er involverede i konflikten. Konflikter er også meget tid-og omkostningskrævende fordi de hindrer de personer der er involverede i udfolde deres evner på arbejdspladsen. Samtidig har konflikter en tendens til at brede sig på arbejdspladsen, da konfliktens parter ofte søger at finde allierede.

Konflikter og interessemodsætninger er uundgåelige på arbejdspladsen, og de optræder hyppigere i organisationer, der hastigt forandres og udvikles i takt med nye visioner og krav. Konflikter kan forekomme på alle niveauer i organisationen – fra at omhandle en enkelt medarbejder til samspillet mellem ansatte, afdelinger eller findes på tværs gennem organisationen. Konflikter findes ofte i tilknytning til uklare ledelses- og ansvarsforhold, organisationsstruktur og arbejdsmetoder, enkeltpersoner og grupper, eller kan søges i andre fysiske og psykiske faktorer i arbejdsmiljøet.

Virksomhedspsykologerne har bred erfaring med konflikthåndtering og mediation (mægling). Formålet er i et fremadrettet perspektiv sammen med de involverede parter at finde løsninger og handlingsplaner, som i videst muligt omfang tilgodeser alle parter i konflikten.

Ofte er det muligt på ret kort tid at få løst op for selv gamle og tilsyneladende uløselige konflikter. Vi afholder også temadage og seminarer for virksomheder om konflikthåndtering.

Kontakt os for at høre nærmere.

KONTAKT OS