C. V. JÓGVAN PETERSEN

Erhvervsforløb

1997- Virksomhedspsykologerne A/S. Konsulent
1996 – 1997 Amphion (konsulentvirksomhed) Konsulent
1991 – 1996 Dansk Psykolog Forening Formand
1990 – 1991 Jaguaren (Dag- og Døgncentret) Afdelingsleder
1988 – 1989 Sabbatperiode (sejlads i Caribien)
1985 – 1988 Nordisk nævn for Alkohol- og Drogeforskning (Nordisk Ministerråd) Formand
1978 – 1988 Alkohol- og narkotikarådet Fuldmægtig
1977 Dag- og Døgncentret Psykolog
1973 – 1977 Københavns Dag- og Aftenseminarium Seminarielærer

 

Tillidsposter (fra 1990)

1998 – 2003 Arbejds- og Organisationspsykologisk selskab i Dansk Psykolog Forening Formand
1995 – 1998 European Federation of Professional Psychologists Association (EFPPA): Task Force on Organisational Psychology Convenor(formand)
1993 – 1996 ACs forhandlingsudvalg Medlem
1991 – 1996 ACs bestyrelse Medlem
1990 – 1991 Københavns Kommunes BST-nævn Medlem

 


Uddannelse m.v.

2001 Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Dansk Psykolog Forening
1994 Autoriseret som psykolog i forbindelse med psykologlovens ikrafttræden Psykolognævnet under Socialministeriet
1976 Magister i Psykologi Københavns Universitet

 

Hertil kommer adskillige kurser og efteruddannelsesforløb indenfor en række psykologiske discipliner, især indenfor det organisationspsykologiske arbejdsfelt.