HVORDAN UDVIKLER DU DIN ORGANISATION?

ORGANISATIONSUDVIKLING

Organisationsudvikling kan gennemføres på mange måder. Gennem tiderne har der været mange ideer om hvordan om hvad der fungerer bedst. Mange af disse ideer har fungeret godt og i dag er der mange forskellige virksomhedstyper der har fundet former der virker godt for dem. Det er netop spørgsmålet om hvordan man organiserer sig, der får virksomheden til at fungere i forhold til de værdier og de mål man har sat.

Får ledelsesteamet det bedste ud af samarbejdet med hinanden, er der sammenhæng med den form man har valgt for sin organisering og den virksomhed man udøver. Et symfoniorkester og en medicinalvirksomhed skal formentlig ledes efter forskellige principper. Det er væsentligt at kulturen i organisationen støtter op om målene. Er processer og arbejdsgange effektive?

For at få virksomheden til at fungere er det vigtigt at have blik for at optimere organisationen uden at udsætte den for et destruktivt stress. Det indebærer også at der altid vil være dynamik i form af nye samarbejdsformer, nye sammenlægninger eller opsplitninger af afdelinger. Det stiller krav til medarbejderne om fleksibilitet, commitment og vilje til at indgå i ny arbejdsformer og nye opgaver med nye kolleger.

Virksomhedspsykologerne kan hjælpe med både sparring, redskaber og facilitering i de udviklingsprocesser din virksomhed står overfor. Til højre kan du se eksempler på arbejdsopgaver vi har været engagerede i.

Kontakt os for en uforpligende samtale omkring, hvad vi kan gøre for din organisation.

KONTAKT OS

SE OGSÅ:

ANSÆTTELSE AF NYE LEDERE OG MEDARBEJDERE
SAMMENLÆGNINGER OG FUSIONER
TEST OG UDVIKLINGSREDSKABER

Kate Dahl har i gennem mange år været en uundværlig samarbejdspartner for mig i forskellige ledende stillinger med ansvar for organisations-, personale- og ledelsesudvikling. Lige fra strategiarbejde i bestyrelser og direktioner til coaching, ansættelsesanalyser og krisehjælp af medarbejdere, har Kate været et fast holdepunkt som vores mentor og huskonsulent.

Det er også vigtigt for mig, at fremhæve Kates roller i forbindelse med medlemsarrangementer, personaleseminarer og masterclasses for ledelsen, hvor ambitioner, visioner og missioner er blevet udfordret og løftet til nye niveauer. Endelig har Kate haft meget højt fokus på implementeringen i hele organisationen.

Ordene indsigt og refleksion er fremhævet på Kates hjemmeside. Det er ikke uden grund, for et samarbejde med Kate tilbyder netop dyb indsigt og refleksion både hos individet og i  organisationen. Samtidig har Kate en innovativ tilgang til udfordringer og opgaveløsninger, og formår at kombinere en høj professionalisme med energi og humor.
Et møde med Kate giver ikke blot ny inspiration, du og din organisation får også robusthed til at opløse udfordringerne.