INDIVIDUELT LEDERUDVIKLINGSPROGRAM

Virksomhedspsykologerne udvikler et individuelt program til de ledere, der ønsker at udvikle sig og optimere deres gennemslagskraft som ledere.

Hvis du ønsker et sådant program vil det tage udgangspunkt i netop din organisatoriske virkelighed og dine personlige ledelseskvaliteter. Det har dermed fokus på de temaer og udfordringer, som du aktuelt står overfor i dit lederskab. Tiden bruges derfor ikke på temaer, som du ikke oplever som relevante for dine udviklingsønsker.

Gennem en række coaching- og sparringssamtaler sættes der fokus på indsigt i din lederrolle og dine lederkompetencer og måder at udfolde dine potentialer på. Du vil få konkrete ledelsesværktøjer til at sætte dine handlinger i spil.

Der arbejdes med en række udvalgte temaer og metoder, der afspejler de ønsker og udfordringer, som lederen stilles overfor. Eksempelvis strategi, fastsættelse af mål, kommunikation overfor de mange interessenter, ledelse af teams og ledelse af specialister, fusioner og gennemførelse af forandringer samt delegering og coaching. Der er også fokus på de personlige elementer i ledelse herunder work-life balance, gennemslagskraft, magt og tillid.

Kontakt os hvis du vil høre mere om hvordan et forløb kan se ud.

KONTAKT OS