INDIVIDUEL STRESSCOACHING

Stress er i dag blevet en alt for almindelig lidelse, der rammer mange medarbejdere og ledere. Ofte de, der lægger mest vægt på at yde en stor indsats. Stress kan have mange årsager. Længere tids overbelastning på jobbet, uklare krav og forventninger, manglende indflydelse, dårligt og konfliktfyldt arbejdsmiljø eller manglende ledelse.

Symptomer på stress

Symptomerne på stress kan være meget forskellige, men det er almindeligt at opleve dårlig søvn, mindre energi og tristhed. Der er også ofte en oplevelse af man bliver lidt mere kort for hovedet og lettere bliver vred. Dette hænger bl.a. sammen med de hormonforandringer, der finder sted, når vi bliver stressede. I takt med et øget stressniveau påvirkes også vores evne til skabe overblik, og opgaveløsningerne bliver typisk lidt mere rutineprægede, ligesom koncentration og hukommelse forringes. Dette er almindelige forandringer ved stress, men symptomerne kan være meget forskellige. Det er dog vigtigt, at man tager fat i at gøre noget ved stress, da det er en alvorlig lidelse, der – hvis der ikke bliver grebet ind – i værste fald kan give varige skader og sende den stressede helt ud af arbejdsmarkedet.

Når stressen først har fået godt tag i én, kan det være vanskeligt at finde veje og muligheder, der bringer én tilbage i en tilstand hvor man igen føler glæde og tilfredshed på jobbet, i samspillet med kolleger og i livet som helhed.

Stresscoaching som metode til at sænke stressniveauet

I første omgang er det vigtigt at få metoder til hvorledes stressniveauet kan sænkes. Hos os vil man opleve at få støtte til at komme igennem en periode, som ofte er præget af modløshed. Der er en række redskaber og metoder, som både hjælper med at skabe overblik og og med at konfrontere og minimere de årsager og symptomer, som er involverede i den konkrete stresstematik, som hver enkelt møder med. Vi sætter fokus på, hvad der for den enkelte giver glæde og tilfredshed både professionelt og privat, ligesom vi sætter fokus på, hvordan man bedst anvender sine kompetencer på jobbet. I den sidste del af forløbet vil opmærksomheden være rettet mod at udvikle nogle grundlæggende personlige strategier, der fremover kan give den balance og tilfredshed, som personen ønsker i sit professionelle og private liv.

Et stresscoachingforløb hos os strækker sig typisk over max 10 samtaler, ofte mindre.

Kontakt os, hvis du eller dine ansatte har brug for en coach med stor indsigt og erfaring med succesfuld stressbehandling.

KONTAKT OS