COACHING

Svømmer du med eller mod strømmen? Begge dele kan være rigtigt. For forskellige virksomheder på forskellige tidspunkter. Coaching er lidt på samme måde. Nogle gange vil vi udvikle og bygge videre på de tanker, som vores kunder kommer med og andre gange vil vi udfordre de ideer, der driver virksomheden. Hvornår man gør det ene eller det andet er lidt af en balanceakt.

Stadig flere ledere anvender en coach i forbindelse med udviklingen af deres lederskab eller som støtte og sparring i den daglige drift. Både som metode til afklaring af de udfordringer som lederen står i og som ledelsesværktøj til dialog og udvikling af deres medarbejdere og organisation.

Vi bliver involverede i mange forskellige problemstillinger. Det kan være ledere, der ønsker coaching i forbindelse med udviklingen af nye strategier for deres virksomhed, eller ledere der ønsker at udvikle egen ledelsesstil og lederkompetencer. Det kan også knytte sig til en mere specifik problematik eller en aktuel udfordring man søger sparring på.

I coachingforløb lægger vi vægt på at styrke både indsigt og handlekraft. Coachingforløb aftales altid individuelt. De er ofte kortere end vore kunder forestiller sig ved starten.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om coaching hos Virksomhedspsykologerne.

KONTAKT OS